Väikelaevajuhi kursus (sõidupiirkond - meri ja siseveed) on 60 akadeemilise tunni pikkune koolitusprogramm, mille käigus omandatakse kõik väikelaevade juhtimiseks nõutavad ja vajalikud teadmised. Tulevane väikelaevajuht saab ettevalmistuse järgnevatel teemadel: väikelaevade tüübid ja ehitus, navigatsioon ja navigatsiooniseadmed, ohutuse tagamine väikelaevadel, liiklemine merel ja sisevetel, seadusandlus, hüdrometeoroloogia, meremehe sõlmed ning väikelaeva praktiline juhtimine. Praktika toimub nii purjelaeval kui mootorlaeval. 

Veeteede Ameti tunnustamisotsuse alusel pakume tasemeõpet (kutseharidus) ning täienduskoolitust laevapere liikmetele - väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kiprile.

SRC (Short Range Certificate) ehk väikelaeva raadiosideoperaatori kursuse kestus on 8 tundi, mille sisse kuulub nii teoreetiline osa kui ka praktika, kursusele järgneb kirjalik eksam. Eksamiks on test, mis koosneb 14 küsimusest. Eksam loetakse sooritatuks, kui küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.

Kursust viime läbi nii eesti kui ka vene keeles.

 

Veeteede Ameti tunnustamisotsuse alusel pakume tasemeõpet (kutseharidus) ning täienduskoolitust laevapere liikmetele - väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukiprile.