Väiksema kui 200-se kogumahutavusega mootorlaeva kipper

Veeteede Ameti tunnustamisotsuse alusel pakume tasemeõpet (kutseharidus) ning täienduskoolitust laevapere liikmetele - väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kiprile.

Kursus toimub üldjuhul töövälisel ajal Intmec OÜ õppeklassis aadressil Narva mnt 7d, A-korpus, 4. korrus. Kursusele saamise eelduseks on põhihariduse ja väikelaevajuhi tunnistuse omamine. Kursuse edukalt läbinud isikul on õigus taotleda Transpordiametist meresõidutunnistust.

Meresõidutunnistus väljastatakse vähemalt 20-aastasele isikule. Meresõidutunnistuse omanik võib töötada kiprina väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeval.

 

Lisainfo küsimiseks ja registreerimiseks täida ja saada meile järgnev tagasisidevorm.